Tollerite terviseküsitlus

Hea tolleriomanik! Anna oma panus Eesti tollerite tervist ning iseloomu puudutava info kogumisel! Iga koera andmed on olulised!

ENSRTÜ terviseküsitluse eesmärk on kaardistada Eesti tollerite tervise olukorda ning koguda infot koerte iseloomu ja haiguste kohta. Terviseküsitlust ootame täitma kõiki tolleriomanikke, sõltumata koera vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Terviseküsitluse leiab siit: http://toller.ee/aretus/tervisekusitlus/

Väga oluline on pöörata tähelepanu nendele haigustele, mis on pärilikud või arvatavalt pärilikud ning nende vältimisele aretuses kasutatavate koerte puhul, mistõttu on kogutaval infol väga oluline roll tõu käekäigus. Mida rohkem infot meil on ja mida avatumad me oleme, seda rohkem saame mõjutada tõu aretust ja edendada tervete tollerite kasutust ja sündi.

Kui oled varasemalt juba küsitlusele vastanud, kuid koera tervise olukord on vahepeal muutunud, võib ankeedi uuesti täita või teavitada haigusest ühingu e-mailile.

Küsimustiku vastuseid käsitletakse konfidentsiaalselt.